Pokladní systém Gokasa

Cookies

Ochrana osobních údajů a využívání cookies (sušenek)

Co jsou sušenky (cookies)?

Jedná se o malé soubory, které ukládají uživatelská informace ve vašem prohlížeči. Tyto malé soubory nejsou infikované ani nebezpečné. Používáme je pro zlepšení naších poskytovaných služeb.

K čemu nám cookies (sušenky) pomáhají?

  • Zajišťují správnou funkčnost našich stránek a umožňují dokončit proces nákupu s minimálními obtížemi;
  • vaše přihlašovací údaje jsou uložené, takže je nemusíte zbytečně znovu zadávat;
  • pomáhají nám zjistit, které stránky a funkce používáte nejčastěji; na základě těchto informace vám můžeme co nejlépe přizpůsobit nabídku;
  • při procházení stránek vám nezobrazujeme stále stejnou reklamu.

Cookies (sušenky) jsou anonymní!

Neidentifikujeme vás. Sušenky (cookies) jsou dostatečně anonymní, nemusíte se obávat o svoje osobní údaje, ani o svou bezpečnost.

Nechcete sušenky (cookies)? Dáme vám návod, jak je vypnout.

Deaktivace souborů cookies lze nastavit ve vašem internetovém prohlížeči. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxAndroid Internet BrowserOpera BrowserSafari

Pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání cookies

Obchodní společnosti Ethereals United s.r.o. IČO: 05890390, se sídlem Mattioliho 3274/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Spisová značka: C 272510 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „gokasa.cz“) respektuje právo na ochranu osobních údajů a zavazuje se osobní údaje případně shromážděné prostřednictvím svých webových stránek ochraňovat a zacházet s nimi způsobem uvedeným níže.

Gokasa.cz bude prostřednictvím webových stránek shromažďovat pouze takové údaje, které jí uživatel těchto webových stránek dobrovolně poskytl, nebo údaje nashromážděné prostřednictvím cookies (sušenek), které slouží společnosti zejména k tomu, aby mohla uživatelům nabídnout produkty gokasa.cz anebo jiné služby, o něž by tento uživatel mohl mít potenciálně zájem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel webových stránek odesláním potvrzovacího formuláře uděluje společnosti gokasa.cz souhlas se zpracováním, shromažďováním a užitím osobních údajů za účelem tvorby statistik, analýz, strategického plánování nebo inovace produktů, zasíláním marketingových akcí, pozvánek, za účelem nabízení služeb a produktů gokasa.cz a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely gokasa.cz a jiných subjektů a rovněž s využitím svojí elektronické adresy k zasílání obchodních sdělení gokasa.cz a třetích stran. Takto zaslaný e-mail splňující povinnosti zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nelze považovat za nevyžádanou reklamu. Nesouhlas se zasíláním marketingových e-mailů může uživatel učinit odhlášením z e-mailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté přímo v zaslaném e-mailu. Popřípadě může Uživatel zaslat svůj nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení rovněž na e-mailovou adresu: info@gokasa.cz, kdy do předmětu zprávy uvede „Žádost o nezasílání obchodních a marketingových sdělení“.

Uživatel webových stránek zároveň prohlašuje, že (a) byl řádně informován o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou zde uvedeny; (b) byl informován o skutečnosti, že osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů, nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; (c) byl poučen o skutečnosti, že své osobní údaje poskytl a poskytuje portálu gokasa.cz zcela dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu gokasa.cz; (d) jej gokasa.cz tímto informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům a právu na opravu údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Gokasa.cz uživatele webových stránek informuje i o dalších právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, např. o ustanovení § 21 tohoto zákona. Osobní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo gokasa.cz nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu (seznam subjektů gokasa.cz uvede na svých webových stránkách www.gokasa.cz). Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou údaje uživatele zpracovávány a uchovávány za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let.

Rozsah shromažďovaných informací

Gokasa.cz shromažďuje určité informace a osobní údaje uživatele webových stránek automaticky nebo případně prostřednictvím emailové komunikace. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a webových majáků. Získané údaje jsou využívány pro marketingové účely a zpracování ve službách Google Search Console, Google Analytics, Google AdWords, Sklik, Hotjar. Sběr informací umožňuje lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek a jiných marketingových aktivit gokasa.cz. Gokasa.cz neprovádí sběr citlivých údajů, ledaže by uživatel takové údaje poskytl gokasa.cz dobrovolně, nebo tehdy, jestliže je jejich sběr vyžadován ke splnění právní povinnosti gokasa.cz.

Prohlášení gokasa.cz

Gokasa.cz používá sušenky (cookies), a další nástroje výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky a ochrana uživatelů

Zde uvedená pravidla ochrany osobních údajů a využívání sušenek (cookies) platí výhradně pro tyto webové stránky. Gokasa.cz v této souvislosti upozorňuje uživatele, aby se vždy seznámili s pravidly pro ochranu osobních údajů a využívání sušenek (cookies) platnými pro webovou stránku třetí osoby, na níž webové stránky gokasa.cz odkazují.

Závěr, aktualizace pravidel pro ochranu osobních údajů a využívání cookies (sušenky)

Gokasa.cz je oprávněna výše uvedená pravidla pozměnit či upravit, a to zejména v závislosti na vývoji legislativy a technologií. Z tohoto důvodu gokasa.cz doporučuje uživatelům, aby průběžně pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání sušenek (cookies) sledovali a dozvěděli se tak o jejich případné aktualizaci.

M: +420 775 480 123
M: +420 774 381 542
M: +420 608 038 284